Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti VTR computers, s.r.o.
se sídlem Malé náměstí 941, 39181 Veselí nad Lužnicí
identifikační číslo: 07524145
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-brother.cz

 

Obecná ustanovení:

1.  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-brother.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.e-brother.cz, VTR computers, s.r.o., IČ: 07524145, DIČ: CZ07524145, Adresa: Malé náměstí 941, Veselí nad Lužnicí, 391 81 Veselí nad Lužnicí, a kupujícího.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

Vymezení pojmů:

1. Spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Objednávka zboží:

1. Seznam zboží na stránkách www.e-brother.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v rekapitulaci nákupu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

2. Objednávka je považována za závaznou ihned po jejím odeslání. Jako potvrzení o přijetí Vaší objednávky Vám bude zaslána e-mailem kopie objednávky.

3. Internetový obchod www.e-brother.cz nabízí a dodává výrobky dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR, Brother International CZ s.r.o.). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

4. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu objednávku zrušit. Ze strany kupujícího lze objednávku bezplatně zrušit 1 hodinu po jejím odeslání. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že tyto situace nastanou, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit se na dalším postupu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Cena a platební podmínky:

1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.e-brother.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

2. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.e-brother.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.e-brother.cz.

3. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou ve formátu ( cena bez DPH / cena s DPH), přičemž DPH pro hardware činí 21%. Všechny ceny jsou uvedené včetně recyklačních a autorských poplatků.

4. Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je prodávající oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.

5. Za dodávky platí kupující při převzetí zboží hotově (dobírkou), předem (bankovním převodem předem na základě zálohové faktury) nebo online (ePlatba).

6. Zvolí-li kupující způsob platby předem, prodávající vygeneruje zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude kupujícímu zaslané neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího.

7. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

8. Pro smluvní obchodní partnery jsou platební podmínky dohodnuty individuálně.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Dodací podmínky:

1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.e-brother.cz zavedené dopravce, Českou poštu a expresní balíkové služby PPL/DPD/Geis.

2. Ceník dopravy včetně všech podmínek je uveden na www.e-brother.cz.

3. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Standardní termín expedice je 1-2 pracovní dny od ověření objednávky. Označení skladem znamená, že zboží je ihned k dispozici a bude odesláno nejpozději příští pracovní den. Zboží, které není v době objednávky skladem, bude odesláno do 3 pracovních dnů. V případě delšího termínu dodání, bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. U objednávek specifického zboží, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@e-brother.cz.

4. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu www.e-brother.cz a stav expedice na stránkách přepravce PPL, DPD, GEIS a České pošty.

5. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce (registraci).

6. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zjistí-li kupující neúplnost dodávky (počet balení), zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu anebo doručiteli zásilky.

7. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí prodávající brát zřetel.

8. Kupující je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na přiloženém dokladu. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit prodávajícího, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace.

9. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodávajícím, zavazuje se uhradit náklady na přepravu tohoto zboží v plné výši, včetně nákladů na balné, a to do 14 dní od obdržení pokynů k platbě.

 

Záruční podmínky:

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

2. Internetový obchod www.e-brother.cz poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců (pokud není výrobcem stanoveno jinak).

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace:

1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

2. Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.e-brother.cz reklamujte přímo v našem autorizovaném servisním středisku na adrese VTR computers, Malé náměstí 941, Veselí nad Lužnicí, 391 81,
 tel: +420 389 501 067, email: info@e-brother.cz. Aktualizovaný seznam dalších autorizovaných servisů (podnikatelů oprávněných k opravě) lze nalézt na stránkách www.brother.cz

3. Každý reklamovaný výrobek nám musí být zaslán spolu s kopií faktury a jeho záručním listem (pokud k danému výrobku existuje).

4. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Poplatky za odeslání reklamovaného výrobku si hradí zákazník sám, s výjimkou rozporu zboží se smlouvou.

5. Je-li Kupující-spotřebitel, dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel či servisní středisko vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Je-li Kupujícím-nikoli spotřebitel, tato lhůta není závazná.
 Po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

6. Neoprávněná reklamace: Nebude-li zjištěna reklamovaná závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky, může záruční servis požadovat náhradu vzniklých nákladů za testování podle aktuálního servisního ceníku.

 

Právo odstoupení od smlouvy:

1.   V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo na odstoupení od smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vzor/formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

2.   Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit zasláním odstoupení od smlouvy elektronicky na e-mail (info@e-brother.cz) nebo také korespondenčně na níže uvedenou adresu, a to zasláním odstoupení od smlouvy a zasláním zboží na adresu:VTR computers, Brother Autorized Service Center, Malé náměstí 941, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Vrácené zboží by mělo být dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Zboží by mělo být uvedené do původního stavu bez známek používání – vyhnete se tak možnému snížení vrácené částky o vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu.


3.   Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).  Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu.  Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

4.   Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Každý takový případ je řešen individuálně, proto doporučujeme nás nejdříve kontaktovat. Doporučujeme vracet zboží nepoužité.  Např. pokud si objednáte tiskárnu, osadíte ji spotřebním materiálem, je nutné uhradit spotřebovaný spotřební materiál a náklady vynaložené na uvedení tiskárny do původního stavu.


5.   Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali nebo zaslali zakoupené zboží nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.


6.   Je třeba mít na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@e-brother.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 
Ve Veselí nad Lužnicí dne 30.11.2018
Jednatel společnosti VTR computers, s.r.o.

Vlastní sklad

Expedice do 24 hodin

Doprava zdarma

Od 3000 Kč s DPH

Odborný personál

Nakupujte u odborníků

Autorizovaný servis 

Vlastní servisní tým